Shendeti dhe Covid-19

Njohuri rreth korona virusit, simptomave dhe se çfarë duhet të bëni nëse mendoni se jeni infektuar. Përfshin edhe informacion për emigrantët e parregult.

Puna dhe Covid-19

Njohuri për mbështetjen që mund të merrni nëse puna juaj është ndikuar nga korona virusi. Informacion mbi të drejtat e punonjësve që përfshin dhe emigrantet e parregullt.

Ndihmat, Mabeshtetja dhe Covid-19

Njohuri rreth mbështetjes që mund të merrni nëse jeni sëmurë, në vështirësi financiare dhe informacion për bankat ushqimore.

Vizat, Emigracioni dhe Covid-19

Njohuri rreth zgjatjes së vizave, raportimit te qendrat eemigracionit dhe paraburgimit, azilit dhe kthimit gjatë Covid-19.

Strehimi dhe Covid-19

Njohuri rreth mbështetjes që mund të merrni nëse keni vështirësi për të paguar qerane, jeni në akomodim të përkohshëm ose pastrehë.